Τα Προιόντα μας


Δημιουργήστε το δικό σας εργαστήριο Ορθοτικών

και να είστε βέβαιοι ότι δημιουργείτε τα καλύτερα ορθοτικά

Προιόντα

Digitizer

Amfit

Mill

Amfit

Pressure Mats

Tekscan

Pressure Insoles

Tekscan

Templo

Contemplas

MyoVideo

Noraxon

Θέλετε να δείτε μερικά παραδείγματα εργαστηρίων με τιμές ?


Εάν ενδιαφέρεσθε για πιό προχωρημένα συστήματα

Εμβιομηχανικής Ανάλυσης δείτε την κεντρική ιστοσελίδα μας:


Επικοινωνήστε μαζί μας

Δείτε τους Συνεργάτες μας

myfeet.gr is part of Biomechanical Solutions