Σεμινάρια


Εκπαίδευση - Εκπαίδευση - Εκπαίδευση

Στοχευμένα μικρής διάρκειας σεμινάρια

Σεμινάρια

Όλα τα σεμινάρια περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση

Βιομηχανική ποδιού και ποδοκνημικής

Ανατομία ποδιού και ποδοκνημικής
Κινηματικά χαρακτηριστικά
Δυναμικά (κινητικά) χαρακτηριστικά
Μυική λειτουργία

Πελματική πίεση

Ανατομία του ποδιού
Συστήματα μέτρησης πίεσης
Ανάλυση δεδομένων

Ποιοτική ανάλυση βάδισης με βίντεο

2D ανάλυση
Εξοπλισμός
Λογισμικό
Ανάλυση δεδομένων

Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δείτε τους Συνεργάτες μας

myfeet.gr is part of Biomechanical Solutions